راهنمای انتخاب نام شرکت

انتخاب نام برای شرکت باید دارای شرایط زیر باشد:

  • ریشه فارسی داشته باشد
  • با شعونات اسلامی منافات نداشته باشد
  • عینیت یا مشابهت گمراه کننده با اسامی ثبت شده نداشته باشد(برای بررسی اسامی ثبت شده میتوانید از سایت www.ilenc.ir)استفاده کنید
  • از اعداد به صورت ریاضی استفاده نشده باشد
  • از اسامی ایثارگران و شاهد یا امثالهم استفاده نشود
  • دارای اسم خاص باشد
  • حداقل از 3 سیلاب تشکیل شده باشد

طبق مطالب بالا اسم شرکت باید حتما دارای اسم خاص باید به این منظور که دارای وجه تمایز از اسمهای ثبت شده باشد.مثلا عبارت “شرکت تولیدی مبلمان”فقط از اسامی عام استفاده کرده که غیر قابل ثبت میباشد.میتوان عبارت فوق را به “شرکت تولیدی مبلمان آرمان”تغییر داد که قابل ثبت میباشد.آرمان =اسم خاص

نکته1:اسامی تک سیلابی و لاتین یا مخفف ها برای محصولات یا خدمات به صورت برند ثبت می شوند و حق استفاده انحصاری از اسم را به شما می دهند

02122223640