سهامی خاص

شرکتهای سهامی به دو صورت سهامی عام و سهامی خاص در اداره ثبت شرکتها تعریف شده اند.در شرکتهای سهامی خاص تمام سرمایه این نوع از شرکتها در ابتدای تاسیس توسط موسسین تامین می شود به همین دلیل شرکتهای سهامی خاص پروسه ثبت کوتاهتری نسبت به شرکتهای سهامی عام دارند

برخی از قوانین شرکتهای سهامی خاص

 • سرمایه این شرکتها نباید کمتر از یک میلیون ریال باشد
 • تعداد اعضای شرکتهای سهامی خاص حداقل 5 نفر می باشد(3 نفر اعضای هیئت مدیره و 2 نفر بازرس)تشکیل می شوند
 • در شرکتهای سهامی خاص سرمایه به سهام تقسیم میشود و هر عضو به میزان سهامی که در شرکت دارد مسئولیت دارد.
 • در هنگام ثبت باید 35% سرمایه شرکت در حساب بانکی سپرده شود.

انتخاب نام برای شرکتهای سهامی خاص

 • نام در شرکتهای سهامی خاص حداقل باید از سه سیلاب تشکیل شده باشد
 • هر سیلاب باید در لغتنامه دهخدا دارای معنا باشد
 • نام انتخابی نباید لاتین باشد
 • نباید مشابه نامهای ثبت شده باشد

شرایط مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره

 • افرادی که دارای مشاغل دولتی هستند نمیتوانند عضو هیئت مدیره شرکتهای سهامی خاص باشند
 • افرادی که دارای سوء پیشینه کیفری هستند نمی توانند عضو شرکتهای سهامی خاص باشند
 • اعضای هیئت مدیره حتما باید از سهامداران شرکت باشند
 • مدیرعامل شرکت حتما باید از اعضای هیئت مدیره باشد
 • مدیر عامل شرکت فقط می تواند در یک شرکت این سمت را داشته باشد.

مراحل ثبت شرکت سهامی خاص

 • تعیین 5 نام برای بررسی کارشناسان واحد تایید نام اداره ثبت شرکتها
 • تنظیم صورت جلسات و اساسنامه و اظهارنامه ثبتی
 • امضای اوراق اساسنامه و صورت جلسه اظهارنامه
 • پست فیزیکی مدارک برای اداره ثبت شرکتها
 • صدور آگهی تاسیس در اداره ثبت شرکتها
 • چاپ اگهی در روزنامه رسمی

مدارک مورد نیاز برای ثبت سهامی خاص

کارت ملی اعضای شرکت
شناسنامه اعضای شرکت

زمان و هزینه ثبت شرکتهای سهامی خاص

انجام کلیه پروسه های ثبت شرکت سهامی خاص 5 تا 7 روز کاری زمان می برد.
هزینه دریافتی ثبت سینا برای ثبت شرکت سهامی خاص 900/0000تومان می باشد.

اقدامات پس از ثبت شرکتهای سهامی خاص

 • دریافت پلمپ دفاتر قانونی از اداره ثبت شرکتها
 • دریافت کد اقتصادی و تشکیل پرونده در اداره دارایی
02122223640