مسئولیت محدود

این نوع از شرکتها حداقل از دو نفر عضو تشکیل می شوند.در این شرکتها سرمایه به صورت سهم الشرکه بین اعضا تقسیم میشود و هر شخص به میزان آورده خود در سرمایه شرکت نسبت به تعهدات شرکت مسئول است

چه اشخاصی شرکت مسئولیت محدود ثبت می کنند

این نوع از شرکتها برای طیف گسترده ای از مشاغل مناسب هستند و معمولا برای مشاغل زیر رایج هستند:

  • شرکتهای پیمانکاری
  • شرکتهای هواپیمایی
  • شرکتهای خدماتی
  • شرکتهای بازرگانی
  • شرکتهای طراحی
  • و ….

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت مسئولیت محدود

تصویر کارت ملی اعضا
تصویر شناسنامه اعضا

مدت زمان و هزینه ثبت شرکتهای مسئولیت محدود

مدت زمان ثبت شرکتهای مسئولیت محدود 3 تا 5 روز کاری می باشد.
هزینه ثبت شرکتهای مسئولیت محدود 850/000تومان می باشد.

02122223640